مقدمه

از آنجا که در جامعه‌ی ما خلاقیت و پویایی ذهنی جوانان و فعالان علمی و پژوهشی کشور دارای سطح بالایی بوده و می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مسایل اجتماعی باشد، لذا تمرکز و هدایت آن در جهت نیازهای واقعی و مسائل کاربردی در صنعت و اقتصاد جامعه اهمیت بالایی خواهد داشت.

ایده بازار رویدادی است برای تمرکز افکار و پتانسیل‌های فکری افراد پویا و خلاق در جهت حل مسائل واقعی جامعه‌ی امروز. در این رویداد که با تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی بنا گردیده است، سعی خواهد شد تا ایده‌های موثر و کارآمد افراد در جهت آفرینش ارزش‌های اقتصادی برای جامعه ( صاحبان سرمایه، صنعتگران و فعالان اقتصادی ) مورد ارزیابی قرار گرفته و سنگ بنایی برای ایجاد کانون‌های دایمی ایده‌های اقتصادی گذاشته شود .

ایده بازار مکانی برای بازاریابی و بازار سازی ایده‌ها و اختراعات در هر شرایط و موقعیت است و این امکان را فراهم می‌آورد که بتوانیم ایده، طرح و اختراع خود را تبدیل به فرصت و سرمایه کنیم.

هدف

پیش بینی اختراعات آینده و امکان یابی آنها در طی سال‌های آتی و گسترش تفکر خلاق و بدون مرز به منظور کمک به ظهور هر چه سریع تر تکنولوژی‌های آینده….