صفحه اصلی

BG01
Bg4


question طرح های نواورانه و تخیلی خود در صنایع پوشاک،  حمل و نقل و ارتباطات بشری پنجاه سال آینده را در نخستین رویداد ایده های تخیلی ارائه نمایید.

                                     tik2

شرکت کنندگان می‌توانند برای ارسال ایده خود با کلیک بر روی “ارسال ایده” و تکمیل فرم اقدام نمایند.

حامیان ما

© کپی رایت - ایده بازار تخیلی